Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ [...]

 09 เมษายน 2564 / 09:31 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ อำเภอแวงใหญ่ และชนบท จังหวัดขอนแก่น

7 เมษายน 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมก [...]

 09 เมษายน 2564 / 08:51 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ [...]

 06 เมษายน 2564 / 12:54 น. เขตตรวจราชการที่ 2

พช.ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการ [...]

 03 เมษายน 2564 / 19:14 น. สำนักตรวจราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

 พช. เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือโดยบูรณา [...]

 31 มีนาคม 2564 / 21:34 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่​ 23 มีนาคม 2564 ​ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 24 มีนาคม 2564 / 20:36 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ “ความก้าวหน้าทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีรีฯ” อำเภอนาเชือก และพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญ [...]

 23 มีนาคม 2564 / 13:37 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผต. ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่​ 22 มีนาคม 2564 เวลา​ 08.00​ น.​ นางสาวชนมณัฐ รอ [...]

 23 มีนาคม 2564 / 13:21 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมือง,กระแสสินธุ์,ระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจั [...]

 22 มีนาคม 2564 / 09:29 น. เขตตรวจราชการที่ 5

ผต. ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 มีนาคม 2564    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 21 มีนาคม 2564 / 17:44 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจรา [...]

 20 มีนาคม 2564 / 18:23 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย นายชัยวัฒน์ แสงศรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการ [...]

 20 มีนาคม 2564 / 16:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 18 ณ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 18 มีนาคม 2564    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 19 มีนาคม 2564 / 17:23 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 17 มีนาคม 2564 / 18:41 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

  17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรร [...]

 17 มีนาคม 2564 / 17:59 น. เขตตรวจราชการที่ 18

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมจัง [...]

 16 มีนาคม 2564 / 22:01 น. เขตตรวจราชการที่ 18

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดพิจิตร มอบอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดพ [...]

 16 มีนาคม 2564 / 21:21 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการก [...]

 16 มีนาคม 2564 / 15:50 น. เขตตรวจราชการที่ 10

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 (มท.ที่ 0412/ว451 ลว. 17 ก.พ. 2564)

 Download   17 กุมภาพันธ์ 2564 / 14:00 น.

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ด่วนที่สุด มท.ที่ 0412/ว313 ลว. 2 ก.พ. 2564)

 Download   03 กุมภาพันธ์ 2564 / 19:00 น.

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มท.ที่ 0412/ว200 ลว. 25 ม.ค. 2564)

 Download   25 มกราคม 2564 / 15:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session Call) กรมการพัฒนาชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท. 0412/ว2955 ลว. 30 ธ.ค. 2563)

 Download   30 ธันวาคม 2563 / 16:45 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ