Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา09.30 น. นายสมคิด จัน [...]

 27 มิถุนายน 2565 / 14:38 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้า โครงการ “1 ผู้ตรวจ 1 SE” พื้นที่จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายกิ [...]

 27 มิถุนายน 2565 / 03:10 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายกิ [...]

 27 มิถุนายน 2565 / 02:46 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดชุมพร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติ [...]

 26 มิถุนายน 2565 / 00:53 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดชุมพร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายกิติ [...]

 26 มิถุนายน 2565 / 00:36 น. เขตตรวจราชการที่ 5

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565

🗓วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.      🌟นายไก [...]

 25 มิถุนายน 2565 / 21:10 น. เขตตรวจราชการที่ 13

“นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมทอดผ้าป่า “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ศาลาธ [...]

 25 มิถุนายน 2565 / 13:12 น. สำนักตรวจราชการ

ทัพนักกีฬาเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคนพช.

ทัพนักกีฬาเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน [...]

 25 มิถุนายน 2565 / 12:34 น. เขตตรวจราชการที่ 16

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส 3 (ครั้งที่ 3/2565) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรศ [...]

 25 มิถุนายน 2565 / 01:26 น. เขตตรวจราชการที่ 5

“นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประกวด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๕ ณ จ.สุรินทร์”

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ จังหว [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 23:45 น. สำนักตรวจราชการ

📢📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดตามการดำเนินงานบริษัทประชารัฐสามัคคีชัยภูมิ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

🗓 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 🕰️เวลา 16.15 น. 🧕 นางสง [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 23:34 น. เขตตรวจราชการที่ 13

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 จังหวัดชัยภูมิ

🗓 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 🕰️เวลา 09.30 น. 🧕 นางสง [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 23:22 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส 3 (ครั้งที่ 3/2565) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาและพัฒน [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 22:35 น. เขตตรวจราชการที่ 16

💠 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

💠 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10 [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 18:03 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) เป็นประธานคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดเลย

📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรว [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 18:00 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) เป็นประธานคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ปี 2565 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดเลย

📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรว [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 17:47 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประ [...]

 24 มิถุนายน 2565 / 14:44 น. สำนักตรวจราชการ

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ