Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตภาคใต้ประกอบด้วย นายกิจจา ทองแดง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรม นายนพรัตน์ ธำรงค์ทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตภาคใต้ประกอบด้วย นา [...]

 03 กุมภาพันธ์ 2566 / 18:31 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค [...]

 03 กุมภาพันธ์ 2566 / 09:20 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงานพื้นที่ระดับอำเภอ พร้อมหารือผู้บริหารขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาทร  พิมชะนก ผู้ตรวจราชการ [...]

 03 กุมภาพันธ์ 2566 / 06:58 น. เขตตรวจราชการที่ 3

ผู้ตรวจราชการ พช. ลงพื้นที่ “โคก หนอง นา” เยี่ยมชมความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ “ไร่จอมยุทธ์” ผสานแนวคิดกสิกรรมธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการก [...]

 02 กุมภาพันธ์ 2566 / 22:05 น. เขตตรวจราชการที่ 3

“บริบทพื้นที่ต่างกัน แต่ เป้าหมายเดียวกัน” คือ การบริหารจัดการหนี้ ต่ำกว่าร้อยละ 10 ร่วมกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบด [...]

 02 กุมภาพันธ์ 2566 / 16:46 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนกลุ่มผ้ามัดย้อมและผ้าเขียนเทียน “สุมินตรา” เน้นย้ำกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและมุ่งเน้นสู่การใช้สีธรรมชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. นายอาทร พิมชะนก [...]

 02 กุมภาพันธ์ 2566 / 07:06 น. เขตตรวจราชการที่ 3

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน (ไตรมาส 2/2566) เขตตรวจราชการที่ 1และ18 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายกิติพ [...]

 02 กุมภาพันธ์ 2566 / 02:32 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานครบรอบ 54 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สุพรรณบุรี เสริมพลังเครือข่ายการพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดเขา [...]

 01 กุมภาพันธ์ 2566 / 22:44 น. เขตตรวจราชการที่ 3

ผู้ตรวจราชการ พช. ประชุมร่วมฯ พร้อมกำหนดแผนลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ [...]

 01 กุมภาพันธ์ 2566 / 22:27 น. เขตตรวจราชการที่ 3

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมรับฟังนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน 93 หมู่บ้าน ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

💠 💠วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรี [...]

 30 มกราคม 2566 / 12:23 น. เขตตรวจราชการที่ 17

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงงานและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์

💠 💠วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น. สมเด็จพระ [...]

 30 มกราคม 2566 / 12:20 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

💠 💠วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทค [...]

 30 มกราคม 2566 / 12:17 น. สำนักตรวจราชการ

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล)ร่วมบูรณาการการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

💠วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภกิณห์ แวง [...]

 30 มกราคม 2566 / 12:14 น. เขตตรวจราชการที่ 17

อธิบดี พช. มอบหมาย ผอ.สกส. ติดตามให้กำลังใจคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี @สุรินทร์

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธร [...]

 28 มกราคม 2566 / 16:40 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สนับสนุนแนวคิดการพัฒนากลุ่มแปรรูปอาหารจาก “บุก” พืชท้องถิ่น สู่การสร้างรายได้ชุมชน 

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมก [...]

 28 มกราคม 2566 / 10:27 น. เขตตรวจราชการที่ 3

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผสานพลังภาคีด้านศาสนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงศูนย์เรียนรู้ ระดับ CLM “โคก หนอง นา” พช.

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมก [...]

 28 มกราคม 2566 / 09:21 น. เขตตรวจราชการที่ 3

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน แปลงโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี #ผู้ตรวจชวนทำ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายกิติพล [...]

 28 มกราคม 2566 / 02:26 น. เขตตรวจราชการที่ 1

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ