Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสักการะศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๗.๑๙ น.นายอรรษิษฐ์ สัมพ [...]

 06 ตุลาคม 2565 / 14:38 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมสรุปผลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัดน่าน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั [...]

 06 ตุลาคม 2565 / 11:21 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ระดับ CLM จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนงานต่อเนื่อง ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู [...]

 06 ตุลาคม 2565 / 11:17 น. สำนักตรวจราชการ

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ CLM จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้น [...]

 05 ตุลาคม 2565 / 21:42 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน [...]

 05 ตุลาคม 2565 / 13:48 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าต่อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

     วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายก [...]

 04 ตุลาคม 2565 / 00:25 น. เขตตรวจราชการที่ 5

“ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระบรมรา [...]

 01 ตุลาคม 2565 / 14:49 น. สำนักตรวจราชการ

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 76 จังหวัด ขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

💠 💠วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสม [...]

 30 กันยายน 2565 / 17:37 น. สำนักตรวจราชการ

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

💠 💠 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทม [...]

 30 กันยายน 2565 / 15:26 น. สำนักตรวจราชการ

“หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน”

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ กองอำ [...]

 27 กันยายน 2565 / 18:53 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดอุทัยธานี

     วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายกิ [...]

 21 กันยายน 2565 / 22:43 น. เขตตรวจราชการที่ 18

📣📣 สุดยอด!! การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 จุดที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12)

⏰⏰วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒ [...]

 21 กันยายน 2565 / 11:15 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลุยพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ระดับ CLM (Community Lab Model) “โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน” จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้า พร้อม ให้แนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายฯ วางแผนการดำเนินงานในอนาคต

วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 9:00 น นายอาทร พิมชะนก ผู [...]

 20 กันยายน 2565 / 21:34 น. สำนักตรวจราชการ

📢📢หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันที่สอง

🗓วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางสาวฉัต [...]

 20 กันยายน 2565 / 20:27 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิต [...]

 19 กันยายน 2565 / 22:04 น. เขตตรวจราชการที่ 5

📢📢หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

🗓วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมค [...]

 19 กันยายน 2565 / 21:46 น. เขตตรวจราชการที่ 13

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 จุดที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12)

⏰วันนี้ (19 ก.ย. 2565) ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธา [...]

 19 กันยายน 2565 / 16:17 น. สำนักตรวจราชการ

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ