Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและองกรค์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา พระพันปีหลวง” จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (11 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย [...]

 12 สิงหาคม 2565 / 08:20 น. เขตตรวจราชการที่ 11

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย ประจำปี 2565 จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิ [...]

 12 สิงหาคม 2565 / 00:44 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หัตถกรรมผักตบชวา “ป้าวาด” นางวาด ยาเย็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายกิ [...]

 12 สิงหาคม 2565 / 00:18 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ สกส. ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

💠 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏ [...]

 11 สิงหาคม 2565 / 10:08 น. สำนักตรวจราชการ

📣📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1) พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

🕜🕜 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด จ [...]

 11 สิงหาคม 2565 / 07:12 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนกลุ่ม ผู้ประกอบการ OTOP ของดีเมืองพะเยา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุ [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 23:15 น. เขตตรวจราชการที่ 16

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อท่องเที่ยวบ้านภู (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) และศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหมโบราณ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 21:36 น. เขตตรวจราชการที่ 11

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมุกดาหาร เน้นย้ำ หน้าที่สำคัญของคน พช. ทุกคน คือ “การพัฒนาคน” ให้คนไปพัฒนาครอบครัว ครอบครัวไปพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 21:29 น. เขตตรวจราชการที่ 11

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ พช. ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565

วันนี้ (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.) นายสรส [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 14:28 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพิธีเปิดงานและการต้อนรับในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพ [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 13:26 น. สำนักตรวจราชการ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ พช. ลงพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ดำเนินการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

วันนี้ (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายสรส [...]

 10 สิงหาคม 2565 / 10:50 น. เขตตรวจราชการที่ 3

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย ประจำปี 2565 จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพ [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 23:45 น. เขตตรวจราชการที่ 2

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : รุกลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่าย พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

⏰วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สีห [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 20:57 น. เขตตรวจราชการที่ 11

📣📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1) พื้นที่จังหวัดหนองคาย

🕜🕜 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จ [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 18:16 น. เขตตรวจราชการที่ 10

“นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม ประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดสระบุรี”

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปฏ [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 16:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ พช. ลงพื้นที่ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.) นายส [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 14:43 น. เขตตรวจราชการที่ 3

“นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม ประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏ [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 12:58 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ พช. ลงพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายส [...]

 09 สิงหาคม 2565 / 11:03 น. เขตตรวจราชการที่ 3

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ