Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุน เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วมกิจกรรม kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายสยาม ศิ [...]

 03 ธันวาคม 2565 / 05:34 น. เขตตรวจราชการที่ 13

“เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และ เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) ประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ”

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนค [...]

 03 ธันวาคม 2565 / 05:00 น. สำนักตรวจราชการ

“หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส่งมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๒๑ ลงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม จ.กาญจนบุรี”

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพี [...]

 03 ธันวาคม 2565 / 04:46 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมการประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2566 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 18

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายกิต [...]

 02 ธันวาคม 2565 / 07:13 น. เขตตรวจราชการที่ 18

“เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และ เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) ประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันแรก”

💥“เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [...]

 02 ธันวาคม 2565 / 02:01 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชุ [...]

 01 ธันวาคม 2565 / 06:01 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาตรวจเยี่ยมงานหัตถกรรมชุมชน ขยายผลบูรณาการสู่การกำจัดขยะ Recycle สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13:00 น นายอาทร พิมชะนก [...]

 30 พฤศจิกายน 2565 / 05:14 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติวเข้มแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 2566 จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชกา [...]

 30 พฤศจิกายน 2565 / 05:10 น. เขตตรวจราชการที่ 4

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานรวมพลังสตรีไทนาหว้า เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งผ้าไทย และฉลองครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ ณ ศาลาพุทธชยันตี วัดธาตุประสิทธิ์ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

💠วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสุทธิ [...]

 28 พฤศจิกายน 2565 / 18:41 น. สำนักตรวจราชการ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม สนับสนุนงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “พะใหญ่-มะหินกอง” แม่ฟ้าหลวง ชื่นชมความสำเร็จ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” จากมุมมองที่สะท้อนจากคนในชุมชนสู่ความร่วมมือและการพัฒนา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการก [...]

 26 พฤศจิกายน 2565 / 06:46 น. เขตตรวจราชการที่ 4

“นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดชัยนาท”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเ [...]

 26 พฤศจิกายน 2565 / 05:45 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราช [...]

 25 พฤศจิกายน 2565 / 22:54 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล อำเภอบึงสามัคคี แปลงครัวเรือน ดร.ยุเวช ทองนวม (ครูทำโคก)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นาย [...]

 25 พฤศจิกายน 2565 / 00:51 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นาย [...]

 25 พฤศจิกายน 2565 / 00:34 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นาย [...]

 25 พฤศจิกายน 2565 / 00:23 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

💠 💠วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. [...]

 24 พฤศจิกายน 2565 / 23:43 น. เขตตรวจราชการที่ 17

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมโครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ฐานการเรียนรู้โ [...]

 24 พฤศจิกายน 2565 / 22:28 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพ [...]

 24 พฤศจิกายน 2565 / 00:56 น. เขตตรวจราชการที่ 18

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ