Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตู่ประกอบการ OTOP พร้อมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 🔷วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตาม สนับสนุนงานภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโดยมี นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์ พร้อม จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ และนางสาวแสงเดือน จันทร์นวล ผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านผ้าตุ้มทอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ โดยประเด็นการลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนงานตามลำดับ ดังนี้ -การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผ้าตุ้มทอง เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดย้อม ผ้าไหมบาติกอีสาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน -ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และต่อยอดขยายผลลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ -กิจกรรมการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกผักในครัวเรือนของตนเอง ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 🔷ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และการพัฒนาสินค้า OTOP ในอำเภอนาโพธิ์ ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

[...]

 21 January 2565 / 20:43 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ 2561 ณ โรงเเรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กทม.

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ 2561 ณ โรงเเรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กทม. มีนายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สกส. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 คน ประกอบด้วย จนท.การเงินบัญชี สนง.เลขานุการอนุกรรมการยริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด/อกส.กทม/สกส เเละ จนท.ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง [...]

 28 June 2561 / 11:21 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” Copy

17.00 น. 24 มิย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธาน นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พัฒนาการจังหวัดในเขต จชต.ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกร้าน จำนวน 453 บูธ และเปิดตลาดนัด “สัมมาชีพ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิย. ถึง 2 กค.60 ยอดจำหน่าย 2 วัน มากกว่า 17 [...]

 26 June 2560 / 11:17 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้”

17.00 น. 24 มิย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธาน นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พัฒนาการจังหวัดในเขต จชต.ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกร้าน จำนวน 453 บูธ และเปิดตลาดนัด “สัมมาชีพ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิย. ถึง 2 กค.60 ยอดจำหน่าย 2 วัน มากกว่า 17 [...]

 26 June 2560 / 11:11 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขตตรวจราชการที่ 10

22 มี.ค.2560 นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีแระเด็นการติดตามงาน คือ 1. กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ _ พบว่าบริษัทประชารัฐได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลำน้ำโขง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 2. กิจกรรมการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน – สพอ.เมืองหนองคายมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการทำงานคือ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี [...]

 24 April 2560 / 09:47 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ