วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 16.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยในงานฯ มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอ่างทอง และบูธผลิตภัณฑ์ otop มากกว่า 40 บูธ ตลอดจนมีกิจกรรมภายในงานทุกวัน เช่น การเดินเที่ยวชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ โครงการพระราชดำริฯ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การสักการะพระพุทธไสยาสน์ เยี่ยมชมโบราณสถาน ภายในวัดขุนอินทประมูล เป็นต้น ทั้งนี้ งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ได้มา ชม ช้อป ชิม ชิล พร้อมถ่ายรูปจุดเช็คอินสวยๆ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)