🗓วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2566 โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหลายกิจกรรม ประกอบด้วย
1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประกอบด้วย พระประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2) นิทรรศการผ้าไทยชัยภูมิ และผ้าลายพระราชทาน ประกอบด้วย
2.1 พิพิธภัณฑ์ผ้าพระตำหนักเขียว 3 โซน ดังนี้
- โซนตำนานผ้าไหมชัยภูมิ โซนการสืบสานภูมิปัญญา พระหัตถ์ที่ส่งเสริมงานศิลป์ ทรงงานเพื่อแผ่นดินไทย ศิลปาชีพผ้าไหมชัยภูมิ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- โซนการรักษาเอกลักษณ์ล้ำค่าผ้าไทย อนุรักษ์ไว้ลวดลายผ้าไหมชัยภูมิ และต้นแบบการอนุรักษ์ผ้าไทยของพระบรมวงศานุวงศ์
- โซนการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2.2 นิทรรศการการผลิตเส้นไหม
2.3 นิทรรศการการมัดหมี่ และย้อมสีธรรมชาติ
2.4 นิทรรศการผ้าลายพระราชทาน
2.5 นิทรรศการผ้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศ
2.6 การเดินแบบผ้าไทยลายพระราชทาน ได้แก่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา
2.7 กิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาพระตำหนักเขียว ได้แก่ กิจกรรมประมูลผ้าลายโบราณ ลายพระราชทาน และผ้าทอลายประยุกต์ต่าง ๆ ฝีมือช่างทอผ้าจังหวัดชัยภูมิ และการบริจาคสมทบสนับสนุนการพัฒนาพระตำหนักเขียว
2.8 กิจกรรมมอบผ้าลายโบราณ และผ้าประจำอำเภอ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสำหรับศึกษาเรียนรู้ภายในพระตำหนักเขียว

📌 ณ พระตำหนักเขียว จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)