วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปรณต สุวรรณมาลา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ เทศบาลตำบลหาดทะนง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง นายพงษ์พันธ์ เตมียนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลหาดทนง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 : เคาะประตูบ้าน แบ่งกลุ่มบ้านที่มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดูแล และบันทึกข้อมูลในระบบ
แผนงานที่ 2 : สำรวจถังขยะเปียกเดิม / ซ่อมแซม / ทำเพิ่ม/ทำใหม่
แผนงานที่ 3 : แบ่งทีมติดตามและตรวจสอบ
แผนงานที่ 4 : กระตุ้นให้ประชาชน “ใช้” ถังขยะเปียกและ “มี” ทุกครอบครัว

ในการนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้มีการลงพื้นที่สุ่มสำรวจบ้านประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทะนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดิน ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins" เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างของอาหารบนโลก สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ทุกคน ซึ่งการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)