วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” กิจกรรมศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล จำนวน ๔ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
          ๑)  ฐานการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
         ๒)  ฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะต้นทางให้เกิดประโยชน์
         ๓)  ฐานการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “ทางนี้ผล ผู้คนรักกัน”
         ๔)  ฐานการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นส้รางปัญญา ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

         สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กำหนดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการสมาคม และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายผู้นำสตรีในพื้นที่ ภาคละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช , ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำพูน , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม และภาคกลาง , ภาคตะวันออก ที่จังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา สำหรับกิจกรรมในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำทีมแม่บ้านมหาดไทย พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม ๒๕ จังหวัด ร่วมศึกษาดูงานฯ ในวันนี้ ...

 

------------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)