นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

🗓วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และให้เกียรติอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี 

ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาการชุมชนินางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไล ผู้อำนวยงานกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม ดังนี้
🙏🏻 การถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม แก่พระภิกษุสงฆ์
🏛️ กิจกรรมบำเพ็ญวาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดในบริเวณวัดโสธรวราราม วรวิหาร
📊 การสรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา
📃 การมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)