วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหารเพล (ถวายปิ่นโต)
จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธี ได้มอบนโยบายและกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
ในโอกาสนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจีาชการกรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปีก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 61 ภายใต้วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)