🌟🌟นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 !!

🌟นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)