วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคู่สมรส นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบของผู้บริหารระดับสูงจากทุกกรม และทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย พร้อมเชิญช่างถ่ายภาพของนิตยสาร Vogue มาร่วมบันทึกภาพผู้เข้าประกวดงานเดินแบบ เพื่อร่วมประกวดชิงรางวัล จำนวน ๘ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัลอัตลักษณ์ดีเด่น ๒) รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ๓) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ๔) รางวัลสีธรรมชาติ ๕) รางวัลการใช้ไหมประเภทพื้นบ้าน ๖) รางวัลการใช้ฝ้ายเข็นด้วยมือ ๗) รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และ ๘) รางวัลขวัญใจปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานกิจกรรมด้วย

         กิจกรรมเดินแบบของผู้บริหารในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยนำไปสู่การขยายผลที่เป็นเชิงประจักษ์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ และงานออกแบบสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานฝีมือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงขับเคลื่อนผ้านโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อที่จะให้พระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือ การที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง

         นอกจากนี้ ภายในงานมีการประกวดผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าทอล้านนาเชียงแสน จาก จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา) ผ้าไทยลายศิลาล้อมเพชร จาก จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือทอเทียนทอง ผ้าลายช่อใบมะขาม และเสื้อจุบหม้อ จาก จังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน ผ้าไหมบาติกลายดอกโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าบาติกและมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ผ้ายกเมืองนครลายดอกพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชุมชนหัตถกรรมผ้ายกบ้านตรอกแค ผ้าทอยกดอกลายดอกพะยอมเล็ก จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา จังหวัดนครพนม โดยศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ผ้าขิดสลับหมี่ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา และผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย …

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพ/ข่าว
กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร/สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)