วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ
อนึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน โดย กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2564 โดยปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และกำหนดจัดพิธีรับมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
• รับมอบป้ายการสนับสนุนทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
จากผู้ประกอบการ "ยาสีฟันเทพไทย"
• มอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้ประกอบการ "ยาสีฟันเทพไทย" (จำนวน 1 โล่)
• รับมอบป้ายการสนับสนุนทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
จากผู้ประกอบการ OTOP ที่จำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
• มอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กฯ ให้แก่พัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด
🔷ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรม ประกอบด้วยนายวสันต์ ชิงชนะ, นางสงวน มะเสนา, นายกิติพล เวชกุล, นายคมกริช ชินชนะ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)