วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองประธานคณะกรรมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน" โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการในการประกวดฯ ครั้งนี้

         กรมการพัฒนาชุมชน ได้เชิญเครือข่าย KBO ทุกจังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาในปีนี้ มาร่วมประกวดฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ รอบ
- รอบแรก คัดให้เหลือ ๘ จังหวัด จากทั้งหมด ๗๖ จังหวัด
๑. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มพญาไพร ผลิตน้ำตบจากสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
๒. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดปัตตานี กลุ่มตานีลิเชียส ผลิตภัณฑ์แกงไตปลา ๕ วัน ๕ เมนู
๓. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มละมุด ๑๐๐ ปี ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมละมุดอยุธยา
๔. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพังงา กลุ่มสวนสนุก ผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์
๕. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ช๊อคโกมะ ขนมงากลมผสมช็อกโกแลต
๖. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์โมกมันราชบุรีเบญจสิริ
๗. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบมีกระดุมหน้า
๘. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยเบญจศรี
- รอบสอง คัดเลือกผู้ชนะเป็นลำดับ จาก ๘ จังหวัดที่เข้ารอบ โดยมีลำดับรางวัล ดังนี้
๑)  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๓)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔)  รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

        ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรางวัลผู้ชนะเป็นลำดับ และมีพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ...

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)