วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภาคเหนือ โซนข้าวปลาอาหาร ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแก่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ (9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) ให้มีพื้นที่แสดงและจำหน่ายผลผลิตจากการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ Pavilion ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร ภายในงาน OTOP ศิลปาชีพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)