วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ทีมที่ ๑ รอบแรก วันที่ ๒ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน"

         โดยในวันนี้ (๑๓ ส.ค.๖๕) เป็นวันที่ ๒ ของการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๖๕ ในรอบแรก ซึ่งทีมที่ ๑ รับผิดชอบภาคเหนือ จำนวน ๑๗ จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด รวมจำนวน ๓๗ จังหวัด จะคัดเลือกให้ได้สุดยอด KBO จังหวัดดีเด่น จำนวน ๔ จังหวัด เข้าไปประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

         สำหรับการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดและเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ...

 

------------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)