📣นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 / 2565

⏰วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ โดยมีนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยการประชุมหารือการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในที่ประชุมได้จัดทำ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 9 คณะ เพื่ออำนวยการจัดงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อแสดงพลังและศักยภาพของงานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)