🕜 🕜 วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ “สอ.พช.” ประจำปี 2565 จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งโครงการได้มีกิจกรรมดังนี้ไปนี้

  1. การบำเพ็ญประโยชน์ ฟังเทศน์ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ การกวาดพื้นที่บริเวณวัด และการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดเนินพระเนาว์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  2. กิจกรรมสายสัมพันธ์ 60 ปี พช. “ออนซอน หนองคาย DAY” ณ สนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรสดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในสังกัดให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสังกัด ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2565 สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้มี 2 ประเภท ดังนี้

  3. แข่งขันกีฬาสากล (ฟุตบอลชาย 7 คน แชร์บอลหญิง 7 คน)

  4. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน( ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา ปิดตาตีหม้อ ตีกอล์ฟมะเขือยาว)

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ซึ่งบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง อบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)