🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 11.00 น.
🎊 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบปะให้กำลังใจ และชื่นชมการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนฯที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอให้กองทุนฯขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯต่อไป
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำโดยนายประวัติ บุญคำมูล ประธานกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
▶️ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 1 times, 1 visits today)