วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

     โดยมีนางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งได้มีการ Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)