วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสะยะภู สิงห์ตง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายประพันธ์ จันแดง พัฒนาการอำเภอลำลูกกา และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ

     จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) ประเภทกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวน้ำอ้อย สมประสงค์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)