วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ และคณะฯ ติดตาม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีที่ได้รวมตัวกันทำการจักสานกระจูด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย อาทิ เสื่อ กระเป๋า ตะกร้าใส่ของ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่น้ำมันมะพร้าว แชมพูดอกอัญชัน แชมพูมะกรูด นมกะทิ และในปัจจุบันกลุ่มฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ถ่านกะลามะพร้าว ซึ่งกลุ่มฯ ได้นำกะลามะพร้าวจากวัตถุดิบเหลือใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มาผลิตเป็นถ่านกะลามะพร้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น

     ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แนะนำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP บ้านทอนอามาน ทั้ง 2 กลุ่ม ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการหาช่องทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ในยุคการระบาดของโรคโควิด-19

     จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (บริเวณ จุด Check in ชายหาดบ้านทอน) ซึ่งมีความงดงามทางธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส ที่มีการประกอบกิจการทำเรือกอและ ซึ่งเป็นการสืบสานศิลปะอันประณีตงดงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง ทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับเสน่ห์ของหมู่บ้านฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)