วันนี้ (วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564) นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอบรมตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมเลโอนาร์โดดาวินชี โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. และการเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน” จากคุณสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)