วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนา พร้อมด้วยนางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวจิตติมา คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอบางเลน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

      ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนา ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิด งาน งบ ระบบ คน ในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ

(Visited 1 times, 1 visits today)