วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ, อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้ง 2 จังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามงาน

       สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุม ได้ให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้นำเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรค พร้อมร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จทันตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)