วันที่ 30 มิถุนายน 2564

         นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม นำทีมงานสำนักตรวจราชการระบบความคิดทบทวนการดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมย่อยสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)