วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาคติประจำใจจากผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ทั้งหมด 157 คติประจำใจ ให้เหลือเพียง 5 คติประจำใจ และจะเปิดโหวตให้เหลือเพียง 1 คติประจำใจ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นคติประจำใจในการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนและจะได้รับโล่รางวัล 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโหวตคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ที่ https://bit.ly/3uSGVlI ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมโหวตดังกล่าว คณะทำงานฯ จะทำการสุ่มเลือกเพื่อมอบรางวัลพิเศษ จำนวน 5 รางวัล

(Visited 1 times, 1 visits today)