วันที่​ 22 มีนาคม 2564
เวลา​ 08.00​ น.​


นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน​"โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช." จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

1. เข้าพบปะเพื่อสอบถาม​นายสมพร ควรคำคงปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ​ ถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช." ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย​ ซึ่งมีการดำเนินการสร้างการรับรู้​ถึงรายละเอียดของโครงการ​ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง​ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง​เจ้าของแปลง​ ช่างผู้คุมงาน​ ผู้รับจ้างขุดปรับแปลง​ ผู้ตรวจรับงาน​ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ (นพต.)​ โดยมีการประชุม​ ทำความเข้าใจ​ การวางแผนงาน​ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมา​ย​ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ​มาให้ข้อแนะนำ อย่างล่าสุดก็มี ปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม​ ได้มาให้คำแนะนำ​ กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง​ รวมทั้งมีการลงไปดูพื้นที่จริง​ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการปรับพื้นที่​ เพื่อให้เจ้าของแปลงเลือกแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม​ ตามความต้องการเจ้าของแปลง​ และต้องให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ​ด้วย ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน​ ทำให้การดำเนินโครงการฯ​ ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย​ ไม่พบปัญหา​ใดๆ และจากการสอบถาม​ เจ้าของแปลงมีความพึงพอใจ
2. ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามและ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย​ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน​ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย​ นักวิชาการพัฒนาชุมชน​ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ (นพต.)​ โดย​ ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำเรื่อง​ การดำเนินโครงการด้วยความ​ โปร่ใส​ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย​ และเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของแปลง​ ที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน​ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ​
3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน​ 4 แปลง​ ดังนี้
  • แปลงนางเพลินจิต​ ทิพย์โยธา​ ม.3​ ต.โคกพระ​ เข้าร่วมโครงการฯ​ พื้นที่​ 1​ ไร่​ โดยใช้แบบ​มาตรฐาน 1:1​ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวัดพื้นที่​ และจะมีการขุดปรับพื้นที่ต่อไป
  • แปลงนายธนภัทร​ อันทะปัญญา​ หมู่ที่​ 6​ ตำบลโคกพระ​ เข้าร่วมโครงการ​ 3​ ไร่​ แบบ​มาตรฐาน 1:1​ ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดปรับพื้นที่
  • แปลงนายคมสันต์​ เทพชา​ หมู่ที่​ 9​ ตำบลท่าขอนยาง​ เข้าร่วมโครงการ​ 3​ ไร่​ แบบมาตรฐาน 1:3​ ซึ่งได้ดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จแล้ว​ อยู่ระหว่างการตรวจรับ
  • แปลงนายสุมิตร​ ศุภมาตร​์ หมู่ที่​ 15​ ตำบลท่าขอนยาง​ เข้าร่วมโครงการ​ 3​ ไร่​ แบบ​มาตรฐาน 1:2​ ซึ่งได้ดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จแล้ว​ อยู่ระหว่างการตรวจรับ
   ผู้ตรวจราชการกรมได้สอบถามความรู้สึกเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ​ ซึ่งทุกคนได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความพึงพอใจมาก​กับผลที่ออกมา​ ทั้งช่างผู้ควบคุมงาน​ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมีความเอาใจใส่​ ร่วมไม้ร่วมมือ​ ให้คำแนะนำ​ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้วยดีตลอดมา​ ขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มา​ให้​ และในฐานะเจ้าของแปลงก็จะตั้งใจพัฒนาพื้นที่ของตนให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ​ต่อไป.


ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
(Visited 1 times, 1 visits today)