วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย นายชัยวัฒน์ แสงศรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ฯ โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายประสิทธิ์ สุวรรณ ประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี​นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​ ผู้​ตรวจ​ราชการ​กรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและผู้แทนหัวหน้าส่วนฯพัฒนาการอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงาน
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธี กล่าวว่าท่านได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)ให้มาเป็นประธานในวันนี้ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยรับทราบข้อมูลการขับเคลื่อนงานผ่านเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และรับทราบจากการกล่าวรายงาน ว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในทุกมิติในการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอชื่นชมการทำงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ที่มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ
ทั้งนี้นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการร้องขอจากเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้” ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิม จากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 480 บูท โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา จำนวน 65 บูท
2. กิจกรรมสปาและนวดแผนไทย
3. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตร สินค้าสุขภาพ จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชนของจังหวัดสงขลา จำนวน 18 บูท
4. กิจกรรมนิทรรศการผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงในจังหวัดภาคใต้
5. กิจกรรมการทดลองตลาดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP : KBO
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
🌊สงขลาเมืองสองทะเล🌊
>>Change for Good<< ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)