17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.

   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางเพียงใจ ยาดี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางพรรณทิพา มหาธร พัฒนาการอำเภอบึงนาราง และเจ้าหน้าที่ สพจ.พิจิตร/ สพอ.บึงนาราง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลิตผ้าพื้นเมือง แบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

   กระบวนการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของศูนย์ทอผ้าบ้านห้วยแก้ว ผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของกลุ่มเป็นการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ใช้เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่ กี่กระตุก 2 ตะกอ และ 4 ตะกอ โดยทอผ้าด้วยลวดลายหลากหลายที่แสดงออกหถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ลายดอกแก้ว ลายกลีบบัว ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลานต้นสน ลายนกกระจิบ และอื่น ๆ รวมถึงลายประจำจังหวัด “ลายดอกบุนนาค” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร ทอลายลงบนพื้นผ้าสีเขียวที่เป็นสีประจำจังหวัดแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ (ย้อมสีเขียว จากเปลือกมะม่วง เปลือกต้นเพกา กระถิน ใบหูกวาง หรือผสมเหลืองจากดอกดาวเรือง ขมิ้น และคราม เป็นต้น) นอกจากนี้ที่ศูนย์ได้รับพระราชทานลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

   ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้เยี่ยมชม สอบถามถึงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการผลิตผ้าพื้นเมือง แบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานคำแนะนำการพัฒนาผ้า และได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้

   สุดท้ายได้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดลายผ้าพระราชทานที่จะดำเนินการสมัครช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. และขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มตั้งใจดำเนินตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่ตลอดไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)