วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- เวลา 13.00-16.00น. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
... การนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)