วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการกรม นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการตรวจติดตามและมอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมรับฟังพร้อมทั้งนำเสนอประเด็นตรวจที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
- การดำเนินโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก สวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
- การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
- การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
- การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)