วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563​้) เวลา 13.30 น.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง​ ​ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ​เข้าพบหารือข้อราชการ​ ณ​ ห้องปฎิบัติราชการ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเวลา13.30 น.นายจารุวัฒน์​ เกลี้ยงเกลา​ผวจ.สข.​ได้มอบหมายนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผวจ.สงขลาเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนธันวาคม​2563​ ณ​ ห้องประชุม​1​ชั้น​5​ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และนายเสฐียรพงษ์​ แก้วเพชร​ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเข้าร่วมประชุมร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดสงขลา​ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น​จังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด​สงขลา​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 12 สงขลา​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ​พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง​

(Visited 1 times, 1 visits today)