นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ​ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการ​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือน​ธันวาคม​ 2563​

วันนี้​ (21 ธ.ค.63)​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ ชั้น​ ​2​ ศาลากลาง​จังหวัด​สงขลา​ อำเภอเมือง​สงขลา​ จังหวัด​สงขลา​

นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​ ผู้​ตรวจราชการ​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ เขตตรวจราชการที่​ 5​ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย​ พร้อมด้วย​ นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังการรายงานการตรวจราชการ​ ตามประเด็น​ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม​การพัฒนา​ชุมชน

​ในการนี้​ นายประสิทธิ์​ สุวรรณ​ประสม​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​การ​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมายให้​ นางสาวอรวรรณ​ ศรีเกตุ​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​ นางสาวกาญดา​ จิตมานะ​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน​การบริหาร​งาน​พัฒนา​ชุมชน​ นักวิชาการพัฒ​นาชุมชน​จังหวัดและเจ้าหน้าที่​เข้าร่วม

สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ นำเสนอและสรุปผลการปฏิบัติ​งานขับเคลื่อนกิจกรรมตาม​ยุทธศาสตร์​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ และภารกิจ​งานที่ได้รับมอบหมาย​ ประจำเดือน​ธันวาคม​ 2563​ ดังนี้

1.ติดตามโครงการ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว​เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ระยะที่ 2​ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชประจำครัวเรือน”

2.ต​ิดตามความหน้าการดำเนินโครงการพัฒพาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

3.การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา​หนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​ และผลความคืบหน้าจำนวนหนี้ค้างชำระของจังหวัด ได้แก่ หนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ และหนี้ค้างชำระ

4.การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสบับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย​และการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ​ปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน​และสินค้า​ OTOP​

ภาพ/ข่าว​ : กลุ่มงานสารสนเทศ​การพัฒนา​ชุมชน​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​​

นายชัยวัฒน์ แสงศรี  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ​ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการ​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือน​ธันวาคม​ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)