📅 3 พฤศจิกายน 2563
🕰15.30 น.
📣นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "OTOP ไทย TO ชลบุรี วิถีภาคกลาง" ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี
👩🏻ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ได้ร่วมเปิดงานและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้
🎁🛍งาน "OTOP ไทย TO ชลบุรี วิถีภาคกลาง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น รองเท้าหนังจากปทุมธานี เครื่องประดับตกแต่งจากคริสตันของนนทบุรี เครื่องประดับตกแต่งจากผ้าของจังหวัดราชบุรี ฯลฯ และอาหารพื้นถิ่นภาคต่างๆ ของกลุ่มเครือข่าย OTOP โดยคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ "โครงการสิทธิคนละครึ่ง" สำหรับผู้มาเที่ยวซื้อสินค้าและบริการภายในงาน และเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง 💰💰💰
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)