22​ พค.​63​  นางปราณี​ รัตนประยูร​ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม​ มอบหมายให้​ นางบุญทิวา​ วรรณ​ประเวศ​ ผู้ตรวจราชการ​กรม​ เข้าร่วม ​ ณ​ กลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​เกษตรอินทรีย์​เมืองไผ่​ หมู่ที่​ 1​ ต.เมืองไผ่​ อ.อรัญประเทศ​ จ.สระแก้ว​ ดำเนินการโดย​ นายสุวัฒน์​ ชำนาญกิจ​ อดีต​ผ.อ.ศูนย์​ฝึกและพัฒ​นา​อาชีพราษฎร​ไทยบริเวณชายแด​นสระแก้ว.. หัวข้อในการเรียนรู้.. ประกอบด้วย​ 1.การคัดเลือกพื้นที่​ 2.รูปแบบการวางแปลนพื้นที่​ 3.การผสมปุ๋ยอินทรีย์​ 4.การพลิกฟื้นดิน​ 5.การเลี้ยงดิน..6.การจัดวางพืชผัก.ในแปลง​ ฯ​ลฯ​ ในการนี้​ นางวรรณา​ ลิ่มพานิชย์​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ ชช.​ สสช./นายถวิล​  ยี่สุ้นแสง​ พัฒนาการ​จังหวัด​สระแก้ว/นายสุรพล​ ศรจิตต์​ ผอ.ศพช.ชลบุรี/นางประภา​ ปานนิตยกุล​ ผอ.ศพช.นครนายก​ /นายพีระ​   ฤทธิ์เดชหน.กง.ยุทธศาสตร์​ฯ​ สพจ.สระแก้ว​ และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ สสช./ศพช.ชลบุรี/ศ​พช.นครนายก/สพจ.สระแก้ว​ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)