วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์จำหน่าย OTOP OUTLET และพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย,ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง,นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
ในโอกาสนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชิ้น ซึ่งได้รับมอบมาจากเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งมอบให้กับนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งต่อไปยังสภากาชาดไทย และนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมอาคารศูนย์จำหน่าย OTOP OUTLET และพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าพุทธอุทยานหลวงปู่ทวด
ณ โรงเรียน OTOP Academy อยุธยา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)