นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอกจาน อำเภอดอกจาน จังหวัดกาฬสินธุ์


🔍สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📆วันที่ 16 มีนาคม 2563
 13.30 น.
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอกจาน อำเภอดอกจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ตู้คีออส แหล่งขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอดอนจาน สินค้าที่จัดแสดงและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ผ้าขาวม้าจากผ้าฝ้าย ร่มผ้าทอสามารถกันแดดกันฝนได้ หมอนขิด ผ้าทอต่างๆ ฯลฯ
2. วัดป่าพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานของหลวงปู่ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปประจำของหมู่บ้าน มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของชาวบ้านบ้านดอกจาน
3. สะพานบุญทุ่งนาคำ เป็นสะพานที่สร้างจากความสามัคคีของชาวบ้าน ความศรัทธาร่วมแรง ร่วมบริจาค ร่วมใจสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดป่าพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่กับบ่อโบราณส่างแซง เพื่อใช้เป็นเส้นทางแห่น้ำสรงพระในวันพระใหญ่ และให้พระ ชาวบ้านได้สัญจรไปมา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพได้
4.จุดเช็คอิน ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านกุดครอง (บ่อโบราณส่างแซง) จุดสุดท้ายของการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ซึ่งมีบ่อนำ้โบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี สมัยก่อนเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และน้ำสำหรับพิธีงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันบ่อโบราณส่างแซงยังมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี และอนุรักษ์ไว้ใช้ในพิธีสำคัญทางศาสนาสำคัญของหมู่บ้าน
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอดอกจาน เจ้าหน้าที่ สพจ.กาฬสินธุ์/ดอกจาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวฯ ชาวบ้าน เป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)