☀️☀️วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​เวลา​ 09.00น.☀️☀️
📢📢นายไพบูลย์​ บูรณสันติ​ ผู้ตรวจราชการ​กรมการพัฒนาชุมชน​ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​2
🔎🔎 ประชุมตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ ประจำปี​ พ.ศ.​2563​ นโยบายของรัฐบาล
🎙🎙ในการนี้นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเถลิง​ศก​ คงมั่น​ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย​ นักวิชาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย(วิสาหกิจเพื่อสังคม)​จำกัด​ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการ​ ดังนี้
🏙1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
🏙2.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🏙3.ตลาดประชารัฐ
🏙4.การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม​ ในไตรมาส1-2
🏚5​. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ ไตรมาส1-2
✍✍✍ณ​ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย​ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
KS NEWS 🍑:REPOST
📷Cr.ภาพถ่าย :
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน​ พช.เชียงราย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)