ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 31 ต.ค.2562 เวลา 9.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.พช. ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อรับฟังการติดตามของคณะผู้ตรวจราชการฯ และประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย


 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)