👉👉 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ✌✌
นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 🔎🔎 พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรสงคราม 🌱🌱ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรสงครามได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดสมุทรสงคราม และพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน 🌻🌻
ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

KS News 🍑 รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)