👍👍 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
.. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 และ 17 ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่กลองคี ม.3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก และกลุ่มวิสาหกิจพัฒนาสตรีเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อรับทราบกิจกรรมการดำเนินงาน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และให้กำลังใจในการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านแม่กลองคี ม.3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

KS News 🍑 รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)