วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน    กรมการพัฒนาชุมชน  ประจำปี พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 5002  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานแต่ละคณะ   โดยการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน  จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2562        ณ วัดเสนหา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม  ผู้สนใจร่วมทำบุญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 02 141 6031

(Visited 1 times, 1 visits today)