วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ 2561 ณ โรงเเรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กทม. มีนายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สกส. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 คน ประกอบด้วย จนท.การเงินบัญชี สนง.เลขานุการอนุกรรมการยริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด/อกส.กทม/สกส เเละ จนท.ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)