นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมสรุปผลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัดน่าน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั [...]

 06 ตุลาคม 2565 / 11:21 น.

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ CLM จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้น [...]

 05 ตุลาคม 2565 / 21:42 น.

“ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระบรมรา [...]

 01 ตุลาคม 2565 / 14:49 น.

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 76 จังหวัด ขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

💠 💠วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสม [...]

 30 กันยายน 2565 / 17:37 น.

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

💠 💠 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทม [...]

 30 กันยายน 2565 / 15:26 น.

“หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน”

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ กองอำ [...]

 27 กันยายน 2565 / 18:53 น.