พช. ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) นายชัยชาญ  สิทธิวิรัช [...]

 19 พฤศจิกายน 2563 / 11:01 น.

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ต [...]

 18 พฤศจิกายน 2563 / 20:46 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

🕵 🔎 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ต [...]

 18 พฤศจิกายน 2563 / 20:16 น.

พช. ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) นายชัยชาญ  สิทธิวิรัช [...]

 18 พฤศจิกายน 2563 / 18:35 น.

พช. ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) นายชัยชาญ  สิทธิวิรัช [...]

 16 พฤศจิกายน 2563 / 19:00 น.

พช. ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) ตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

🔎📝 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการก [...]

 12 พฤศจิกายน 2563 / 20:57 น.

ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดขอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

🔎 🔎 ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ [...]

 12 พฤศจิกายน 2563 / 20:38 น.

พช.ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

📣📣📣 พช.ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกร [...]

 11 พฤศจิกายน 2563 / 18:33 น.