นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. น [...]

 20 กันยายน 2564 / 00:03 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดยะลา

      วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นา [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:32 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:19 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุทัยธานี

3 กันยายน 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม [...]

 04 กันยายน 2564 / 18:30 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

📅วันที่ 3 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจ [...]

 03 กันยายน 2564 / 16:34 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

🗓วันที่ 2 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจ [...]

 02 กันยายน 2564 / 16:50 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) พื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

........เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย [...]

 30 สิงหาคม 2564 / 16:09 น.