สำนักตรวจราชการ พช. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสัมมนา 3003 กรมการพัฒนาชุมชน 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการ [...]

 12 พฤษภาคม 2565 / 11:22 น.

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

✍️วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด จันทรมฤก อธิ [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 22:01 น.

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสงวน ม [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 21:48 น.

“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลป [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 23:59 น.

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายสมค [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:25 น.

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 🕘 เวลา 11.00 น. 🎊 นางสงวน มะเสน [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:19 น.

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 🕘 เวลา 08.30 น. 🎊 นางสงวน มะเสน [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:12 น.

📣📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบูรณาการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) พื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

⏰⏰  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด [...]

 03 พฤษภาคม 2565 / 23:48 น.