นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายก [...]

 22 พฤศจิกายน 2564 / 02:29 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการฯ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

     วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. น [...]

 13 พฤศจิกายน 2564 / 13:26 น.

ผู้ตรวจราชการกรมฯ มอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แก่ข้าราชการพัฒนาชุมชน จ.ระนอง

 วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมจันทร์ส [...]

 28 ตุลาคม 2564 / 16:05 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

     วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพ [...]

 26 ตุลาคม 2564 / 23:22 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดปัตตานี

      วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติ [...]

 12 ตุลาคม 2564 / 01:04 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิต [...]

 05 ตุลาคม 2564 / 20:49 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564

        วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ [...]

 04 ตุลาคม 2564 / 23:32 น.