วันที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยนางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าพบ ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และประเด็นตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลาง (หลังเก่า)(Visited 1 times, 1 visits today)