พช. เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) รุ่น 111


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. 🌝
🔊นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) จำนวน 103 คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และภาคสนาม ณ จ.อุบลราชธานี
☺️ในการนี้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม, นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และผู้แทนผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดบ้านต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจและเสริมสร้างทัศนคติต่อการทำงานพัฒนาชุมชนที่ดีแก่ข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ (รุ่น 111).

 

(Visited 1 times, 1 visits today)