สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนสิงหาคม


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 27 สิงหาคม 2562  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี 🐠🌈🏖🌾 ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 💛💛💛 ตามแผนการปฏิบัติขับเคลื่อนกิจกรรม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ให้เป็นรูปธรรม เพื่อรับการประเมินความสำเร็จและประกาศรับรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป ดังนี้
☑️ บ้านหนองเซ่ง ม.10 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม
☑️ บ้านหนองน้ำเขียว ม.2 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
😊 นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมงาน OTOP @ บ้านบึง เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จากทีมงานพื้นที่ สพจ.ชลบุรี/ สพอ.พนัสนิคม สพอ.บ้านบึง และชุมชนเป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)