🔎 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม  📝


📅 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง 🚤⛱⛰🌳 ดังนี้
☑️ ติดตามผลการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (1 เขตตรวจ 1 ชุมชน) โครงการ “น้องเคย พี่ก้าม เชิญเที่ยวทุ่งโปร่งทอง” บ้านแสมผู้ ม.7 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จุดถ่ายรูป chick in และแผ่นพับท่องเที่ยว เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนจากแอ่งเล็กเชื่อมโยงแอ่งใหญ่ในพื่นที่
☑️ ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บ้านทะเลน้อย ม.6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ตามแผนการปฏิบัติขับเคลื่อนกิจกรรม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ให้เป็นรูปธรรม เพื่อรับการประเมินความสำเร็จและประกาศรับรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
😊 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง ทีมงานพื้นที่ สพจ.ระยอง/ สพอ.แกลง และชุมชนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 😊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)