วันที่ 11 มิถุนายน​ 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมด้วยนางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ในประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/สนับสนุน /นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น เเละประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2562​ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 โดยมีนายนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เเละภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)