วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณตลาดริมเขื่อนวัดเดชานุสรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลยายซา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในพิธีเปิดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด เเละนำประชาชนจิตอาสา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง เเละกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำ

โดยนางสาวสุชลี วาทะสัตย์ รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครปฐม เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดำเนินโครงการครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)