วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี โดยในครั้งนี้ได้บรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒานาบทบาทสตรี พร้อมให้เเนวทางการดำเนินงาน/การบริหารจัดการหนี้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 31 คน เป็น จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด เเละอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)